رفتن به محتوای اصلی
به وب سایت کرامینو خوش آمدید!
اسلاید اول
اسلاید امنیت
اسلاید دوم
سئو اسلاید

خدمات

تولید محتوای متنی
طراحی سایت
سئو وردپرس

وب سایت شخصی - رزومه ای

پلن طلایی
۷۲۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۴۰ – ۲۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  پشتیبانی: ۶ ماه
پلن نقره ای
۶۷۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰- ۱۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  پشتیبانی: ۴ ماه
پلن برنزی
۳۴۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۵۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۱۰ – ۱
 •  ماژول فرم ساز: بله – ساده
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  پشتیبانی: ۲ ماه

وب سایت شرکتی

پلن طلایی
۸۳۵ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۴۰ – ۲۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  پشتیبانی: ۶ ماه
پلن نقره ای
۷۱۵ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  پشتیبانی: ۴ ماه
پلن برنزی
۳۸۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۵۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۱۰ – ۱
 •  ماژول فرم ساز: بله – ساده
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  پشتیبانی: ۲ ماه

وب سایت خبری

پلن طلایی
۸۷۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۷۰ – ۴۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  پشتیبانی: ۶ ماه
پلن نقره ای
۷۹۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۴۰ – ۲۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  پشتیبانی: ۴ ماه
پلن برنزی
۴۵۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱
 •  ماژول فرم ساز: بله – ساده
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  پشتیبانی: ۲ ماه

وب سایت فروشگاهی

پلن طلایی
۱,۱۵۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۳۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۵۰ – ۳۰
 •  تعدا مقالات جهت بارگزاری: ۵۰ – ۳۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  سرویس پیامک: بله
 •  پشتیبانی: ۷ ماه
پلن نقره ای
۱,۰۷۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۱۰
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۱۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله
 •  انجام سئو سایت: بله
 •  سرویس پیامک: بله
 •  پشتیبانی: ۵ ماه
پلن برنزی
۶۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۱۰ – ۱
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۱۰ – ۱
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  سرویس پیامک: بله
 •  پشتیبانی: ۲ ماه

مقالات

تماس با کرامینو برگشت به بالا