رفتن به محتوای اصلی
اگر کسب و کار شما اینترنتی نباشد به زودی ورشکست خواهید شد. "بیل گیتس"

طراحی سایت | امنیت وردپرس | سئو وردپرس | فروشگاه وردپرس

پلن های طراحی سایت

“قیمت نهایی پس از مذاکره با کارفرما تعیین می گردد”

وب سایت شخصی

پلن طلایی
۱,۵۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۵۰ – ۳۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
 •  پشتیبانی: ۱۲ ماه
پلن نقره ای
۱,۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  پشتیبانی: ۶ ماه
پلن برنزی
۵۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۵۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – ساده
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: خیر
 •  ماژول صفحه ساز: خیر
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  پشتیبانی: ۳ ماه

وب سایت شرکتی

پلن طلایی
۱,۷۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۵۰ – ۳۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
 •  پشتیبانی: ۱۲ ماه
پلن نقره ای
۱,۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  پشتیبانی: ۶ ماه
پلن برنزی
۵۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۵۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – ساده
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: خیر
 •  ماژول صفحه ساز: خیر
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  پشتیبانی: ۳ ماه

وب سایت خبری

پلن طلایی
۱,۹۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۳۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
 •  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۶۰ – ۴۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
 •  پشتیبانی: ۱۲ ماه
پلن نقره ای
۱,۴۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com.
 •  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۴۰ – ۳۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  پشتیبانی: ۶ ماه
پلن برنزی
۶۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – ساده
 •  ماژول عضویت کاربر: خیر
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  پشتیبانی: ۳ ماه

وب سایت فروشگاهی

پلن طلایی
۲,۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۳۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
 •  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۶۰ – ۴۵
 •  تعدا مقالات جهت بارگزاری: ۴۰ – ۳۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
 •  دریافت لوگو: بله – ساماندهی و اعتماد
 •  سرویس پیامک: بله
 •  پشتیبانی: ۱۲ ماه
پلن نقره ای
۱,۹۰۰,۰۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir. یا com.
 •  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۴۵ – ۳۰
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
 •  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
 •  دریافت لوگو: بله – ساماندهی
 •  سرویس پیامک: بله
 •  پشتیبانی: ۶ ماه
پلن برنزی
۹۰۰ هزار تومان
 •  فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
 •  کنترل پنل: CPanel
 •  دامنه: ir.
 •  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۱۵
 •  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱۰
 •  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
 •  ماژول عضویت کاربر: بله
 •  ماژول اسلایدر: بله
 •  ماژول صفحه ساز: بله
 •  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
 •  انجام امنیت سایت: خیر
 •  انجام سئو سایت: خیر
 •  دریافت لوگو: خیر
 •  سرویس پیامک: بله
 •  پشتیبانی: ۳ ماه

پکیج ها

تماس با کرامینو برگشت به بالا